Κερδίστε το αρνί του Πάσχα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ

Κερδίστε το αρνί του Πάσχα 2017

Η εταιρία “ΑΓΓΕΛΗΣ Α. & Α. ΟΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ” με έδρα Αιόλου 81, Αθήνα, τκ 10551, διοργανώνει διαγωνισμό που θα διενεργηθεί μέσω Facebook.

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.

2. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της επιχείρησης “Αγγελή Α. & Α. ΟΕ”.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο internet και πιο συγκεκριμένα μέσω Facebook https://www.facebook.com/aggeliskreopoleio/?fref=ts με χρονική διάρκεια από την 6/4/17 έως 12/4/17 στις 11.00.

4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

5. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν Like στη σελίδα του Κρεοπωλείου Αγγελής στο Facebook, και να κοινοποιήσουν τη φωτογραφία με το δώρο του διαγωνισμού στον τοίχο τους. Από τους συμμετέχοντες θα κληρωθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) αναπληρωτής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Πέμπτη 13/4/17 στις 15.00, στο κρεοπωλείο Αγγελής επί της οδού Αιόλου 81, Αθήνα (εντός στοάς).

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ακολουθήσουν τα απαραίτητα βήματα και κοινοποιήσουν δημόσια τη φωτογραφία του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχοντας δικαιούται μία συμμετοχή στην κλήρωση ανεξαρτήτως των κοινοποιήσεων που θα κάνει.

7. Για τον διαγωνισμό θα κληρωθεί ένα αρνί, δώρο που θα παραλάβει ο νικητής σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του κρεοπωλείου, από το κατάστημα επί της οδού Αιόλου 81, τις ώρες που αυτό παραμένει ανοιχτό.

8. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 αναπληρωματικός. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.

9. Ο νικητής του δώρου που θα προκύψει από την κλήρωση θα ειδοποιηθεί μέσω προσωπικού μηνύματος στο facebook. Με την αποστολή από την εταιρεία του οικείου μηνύματος, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο νικητής έλαβε γνώση . Ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει θετικά στο μήνυμα, για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Αν δεν απαντήσει, τότε το δώρο ακυρώνεται και δικαιωματικά περνά στον δεύτερο κληρωθέντα που από τους παρόντες όρους ορίζεται ως “αναπληρωματικός”.

10. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

11. Η εταιρία “Αγγελής Α. & Α. ΟΕ” δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση του δώρου και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

12. Η εταιρία “Αγγελής Α. & Α. ΟΕ” διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.+

13. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του Συνόλου των Αναλυτικών Όρων του παρόντος.

14. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.